Elavon, Merchant Services Elavon

Skip to content

North America

Europe

Gegevensbescherming & Privacy Statement

Wij geven aandacht aan de bescherming van uw privacy en dit is eveneens van toepassing bij het omgaan met uw gegevens tijdens uw bezoek aan onze website.

Het omgaan met uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder welke gegevens wij verzamelen en analyseren en op welke manier dergelijke data worden gebruikt, gebeurt als volgt:

Cookies

Graag informern wij u dat Elavon momenteel werkt aan het naleven van de nieuwe regels met betrekking tot de nieuwe eisen aangaande Cookies en de recente veranderingen van de e-Privacy Richtlijnen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en algemeen worden gebruikt op het internet.

We gebruiken hen om:

Wij gebruiken geen cookies om uw internetgebruik te volgen nadat u onze website heeft verlaten, noch om enige persoonlijke informatie in hen op te slaan die anderen zouden kunnen lezen en gebruiken.

We gebruiken twee types cookies:

Session cookies – deze zijn tijdelijk en worden verwijderd van zodra u uw browser afsluit.

Persistent cookies – deze worden op uw computer opgeslagen todat ze vervallen of u hen verwijdert.

Persistent cookies slaan uw persoonlijke voorkeuren op zoals uw taalvoorkeuren op sites met meerdere taalmogelijkheden om volgende bezoeken eenvoudiger te maken. Zij onthouden eveneens vragen die wij u voordien hebben gesteld, zoals de vraag om een online enquête in te vullen. Een persistent cookie verhindert dat u steeds gevraagd wordt dezelfde enqûete in te vullen telkens u de website bezoekt.

Third party cookies – wij werken met derden samen die, in opdracht van ons, het gebruik van onze website en de activiteiten op deze site onderzoeken. Hierbij hebben zij de mogelijkheid een cookie op uw computer te plaatsen. Deze cookie zal echter geen enkele persoonlijke informatie bevatten die anderen zouden kunnen lezen en gebruiken.

We werken eveneens met derden samen om de rendabiliteit te laten evalueren van onze advertenties en promoties op websites van derden. Opnieuw, de cookie zal geen enkele persoonlijke informatie bevatten die anderen zouden kunnen lezen en gebruiken.

Aanvaarden of verwerpen van cookies

U kunt uw internetbrowser zodanig configureren dat deze u waarschuwt telkens een nieuwe cookie zal worden opgeslagen op uw computer. Op die manier kunt u de beslissing nemen deze te aanvaarden of te verwerpen.

Gelieve de helpsectie van uw internetbrowser te raadplegen voor specifieke instructies.

Gelieve er rekening mee te houden dat sommige gedeelten van onze website eventueel niet naar behoren zullen functioneren indien u cookies verwerpt.

Verdere informatie over cookies

Het Interactive Advertising Bureau is een specifieke organisatie die een reeks webpagina´s heeft geproduceerd die verklaren hoe cookies functioneren en hoe men er mee kan omgaan.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden (zgn. Third Parties)

Iedere informatie die u verleent, kan worden opgeslagen en verwerkt op computers buiten de Europese Unie (bijv. USA), die geen gegevensbeschermingswetten hebben die dezelfde beschermende maatregelen bevatten als de wetgeving van de lidstaten van de Europese Economische Area. Uw informatie zal echter behandeld worden in overeenstemming met dit Europese privacybeleid en de wetgeving die daar van toepassing is.

Wij engageren ons uw privacy te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website en erkennen onze verantwoordelijkheid om uw informatie veilig en vertrouwelijk te behandelen.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Elavon zal uw persoonlijke gegevens enkel verzamelen, verwerken of gebruiken mits uw uitdrukkelijke toestemming, die op elektronische wijze verleend kan worden. Uw toestemming kan op ieder moment opnieuw ingetrokken worden met effect in de toekomst. In het geval u persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of emailadres) aan ons zou toevertrouwen m.b.t. uw contract, een tewerkstelling bij Elavon of met het doel informatie te ontvangen over de producten die Elavon aanbiedt, verleent u Elavon de toestemming dergelijke gegevens te gebruiken voor één van bovenstaande doelstellingen.

Uw persoonlijke gegevens zullen voor ieder specifiek gebruik opgeslagen worden tot het uiteindelijke doel waarvoor deze aan ons werden toevertrouwd bereikt zal worden. Indien u niet langer akkoord gaat met het opslaan van uw gegevens vóór dat tijdstip of indien dergelijke gegevens niet langer correct zouden zijn, zullen zij verwijderd worden of, indien nodig, gecorrigeerd worden volgens uw instructies.

De gegevens zullen principieel opgeslagen worden door Elavon.

Indien u vragen zou hebben i.v.m. de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze website, gelieve ons dan te contacteren.

Contacteer ons

U heeft het recht een kopie aan te vragen van de informatie die wij hebben over u. We zijn echter gerechtigd bij wet om hiervoor een kleine vergoeding te vragen. U heeft eveneens het recht toegang te krijgen tot uw gegevens en iedere onvolkomenheid in de gegevens die wij over u bijhouden te laten veranderen. Het recht het gebruik van uw gegevens aan te vechten en het recht om ieder specifiek gebruik van uw gegevens te laten blokkeren, d.m.v. een schriftelijke aanvraag te zenden naar:

Elavon Merchant Services
Meridien House
69-71 Clarendon Road
Watford
Hertfordshire
WD17 1DS
United Kingdom

of email info@elavon.com